Missie
ARDDECO streeft een stijl na van eenvoudige, sterke vormen en sterk kleur gebruik. Onze producten worden zoveel mogelijk gemaakt van duurzame materialen, terwijl afval wordt gereduceerd door herproductie, hergebruik en recycling. Naast dat we milieubewust bezig zijn, kan milieuvriendelijkheid de bedrijfskosten verlagen door bijvoorbeeld een lager energieverbruik, of lagere transportkosten.
Visie
Steeds meer bedrijven halen productie terug uit lagelonenlanden of denken hierover na. Wij kiezen er bewust voor om onze productie in Nederland te houden en juist niet te verplaatsen naar het buitenland. Het terughalen van de productie is in de VS al langer een trend. Maar ook in andere landen in West-Europa halen steeds meer bedrijven hun productie terug. Deze trend heet reshoring.
Er zijn vier belangrijke redenen waarom we kiezen voor reshoring...
Veranderingen in de markt
Er wordt vaker gevraagd om maatwerk, hoge kwaliteit, kortere levertijden en minder voorraad.
Veranderingen in productieprocessen
Er worden nieuwe eisen aan het productieproces gesteld, bijvoorbeeld als gevolg van snelle innovatieprocessen en de aandacht voor volledige kwaliteitsbeheersing (geen fouten maken).
Inzicht in kosten
De totale kosten van produceren in lagelonenlanden vallen soms hoger uit dan verwacht. De loonkosten stijgen ook daar (vooral in China), de faal- en transportkosten zijn hoger dan in Nederland en er zijn diverse ‘verborgen’ kosten.


Kenmerken van het productieland
Produceren in lagelonenlanden kan complexer zijn dan in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van taal- en cultuurverschillen en problemen om het intellectueel eigendom te beschermen.


Back to Top